Якості, які ми цінуємо

Кондитерське підприємство КАЛАЧІ пред'являє високі вимоги до професійності та відповідальності своїх співробітників. Корпоративна культура компанії дозволяє нам краще розуміти один одного, вона перетворює «персонал» в команду однодумців, об'єднаних спільними цінностями і загальними цілями. Її фундаментом є наступні основні цінності співробітника:

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ

Чітке розуміння і постановка конкретної мети. Свідома і активна спрямованість на результат. Прояв наполегливості і пошук різних шляхів для досягнення результату. Контроль етапів досягнення мети і залучення колег. Оцінка досягнутих результатів.

ВЗАЄМОВИРУЧКА

Підтримка один одного. Максимальна внутрішня клієнтоорієнтованість та уважне ставлення до потреб, звернень, проблем колег. Пропозиція необхідної допомоги до надходження запиту. Готовність пожертвувати власними ресурсами для вирішення більш пріоритетного питання колег.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Володіння глибокими і сучасними професійними знаннями. Постійне демонстрування ефективного застосування знань і навичок у вирішенні різноманітних завдань і досягненні найкращих результатів при оптимальному використанні ресурсів. Ефективне використання у своїй діяльності спеціальних знань. Постійне вдосконалення своїх і придбання нових знань і навичок.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Оцінка ситуації і прогнозування результатів, прийняття рішень, активні дії і визнання результату як наслідок власних дій. Особиста підзвітність і здатність використовувати всі можливі способи, в рамках етичних норм, для виконання взятих на себе зобов'язань. Визнання досягнень індивідуальних і командних цілей.

ЧЕСНІСТЬ

Використання власних ресурсів з максимальною віддачою для вирішення поставлених задач. Відкрита заява про свої недоліки і помилки в діях колег. Надання своєчасної коректної інформації. Своєчасне інформування колег про неможливість виконання зобов'язань або завдань. Визнання заслуг і досягнень колег.

ПРАГНЕННЯ ДО РОЗВИТКУ

Постановка і досягнення конкретних цілей для професійного саморозвитку з урахуванням розвитку компанії, вдалого досвіду колег, партнерів, конкурентів. Систематичний самоаналіз і оцінка своїх сильних і слабких сторін, робота над помилками. Запит зворотного зв'язку про свою роботу і використання цієї інформації для саморозвитку. Освоєння і застосування на практиці нових навичок. Бажання працювати і заробляти.

ВІДКРИТІСТЬ

Демонстрація щирого стилю спілкування і готовності до партнерства, діалогу незалежно від рівня ієрархії. Проведення дискусій і обговорення проблем. Інформування про досягнуті результати в порівнянні з попередніми обіцянками перед колегами. Своєчасне надання інформації керівнику, колегам для інтеграції та узгодженості командних завдань і цілей.